Monday, February 28, 2011

Hand Grenades like Cartier Clips

 

Universitatea Nationala de Arte

va invita marti, 1 martie 2011, ora 10:00
la UNAgaleria, Str. Budisteanu 10, Bucuresti

la conferinta D-lui Anthony Penrose - Director al Fundatiei Lee Miller (http://www.leemiller.co.uk)

Hand Grenades like Cartier Clips

Conferinţă propusă de Prof.univ.dr. Silvan Ionescu

ISTORIA ROMÂNIEI PRIN CONCEPTE


Perspective alternative asupra limbajelor social-politice
Editori coordonatori Victor NEUMANN şi Armin HEINEN, Polirom, 2010, 528 p.

Această carte este rezultatul unei excelente cooperări internaţionale, la care au luat parte cercetători şi profesori de prim rang din domeniile istorie, lingvistică, politologie, filozofie, sociologie, arte. Este vorba de colegi din importante institute de studii şi universităţi din Germania, Franţa, Olanda, Ungaria, SUA şi România. Istoria României prin concepte.Perspective alternative asupra limbajelor social-politice este în primul rînd rodul cooperării româno-germane, dintre  Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea Rhein-Westfalen din Aachen. Acesta este cadrul în care relaţia profesională cu profesorul Armin Heinen a generat o Şcoală Doctorală Internaţională de Istorie Conceptuală, una susţinută de Fundaţia Volkswagen. De aici a pornit promovarea doctoranzilor în programe naţionale şi internaţionale, schimbul de profesori şi importante conferinţe dedicate studiului şi înţelegerii mai profunde şi raţionale a istoriei, limbii şi politicii României din secolul al XVIII-lea şi pînă astăzi.

În mediul cultural românesc sînt multe concepte controversate, provocînd dispute politice. Studiul lor, aşa cum a fost făcut de autorii acestui volum, examninează atent, critic-raţional, limbajele social-politice româneşti, clarificînd fragmente din istoria României din secolele al XIX-lea şi al XX-lea. Ele arată că fără schimbarea metodologiei de lucru, în absenţa unei comprehensive history, trecutul continuă să servească excesiv ca  material ideologic, cărţile de istorie riscînd să reproducă interpretarea faptelor, evenimentelor şi fenomenelor din trecut, irelevante pentru prezent şi viitor. De exemplu, a vorbi despre revoluţia de la 1848 doar în termenii istoriografiei naţional-naţionaliste a secolului al XIX-lea, a prezenta doar aspectele ei pozitive, fără a explica şi eşecurile ei, iată un bun motiv de a trimite la reflecţie asupra materialului documentar. A vorbi despre acelaşi moment 1848 subliniind doar mediul intelectual de excepţie care a gîndit politica momentului, personalităţile care au pregătit programul revoluţionar sub influenţa culturii franceze (exemplul aceluia de la Bucureşti) şi au construit un guvern revoluţionar provizoriu, fără a dezvălui puţinătatea mediilor urbane româneşti, precaritatea sistemului şcolar (ea a fost observată încă în epocă, între alţii de August Treboniu Laurian inspector şcolar la Iaşi), inexistenţa culturii politice a masei locuitorilor, înseamnă a reununţa la explicarea sensului faptelor şi chiar la obiectivitatea ştiinţifică în favoarea unor mituri ce se dovedesc contraproductive în formarea publicului nostru.

Cartea are o arhitectură proprie, memorabilă prin analize şi încărcatura de idei, imagini şi observaţii provocatoare, puţin obişnuite în istoriografia română. Studiile noastre sînt precise, se bazează pe textele epocilor cercetate şi dezvoltă perspective alternative asupra limbajelor social-politice româneşti. Am reuşit să atragem un număr important de cercetători germani şi români şi, alături de ei, cîte un american, francez, olandez, ungar. Cu toţii au studiat fenomenul românesc din unghiuri noi, stăruind asupra acelor pasaje adesea neglijate din trecut, dar graţie cărora pot fi mai exact descrise şi asumate faptele bune ori minusurile generaţiilor ce au făurit România modernă. Aproape fiecarea autor a încercat să sugereze de ce este necesară resemantizarea noţiunilor ori conceptelor cheie şi cum se poate face aceasta. Ei au dezvăluit sensul conceptelor amintite, aşa cum se prezintă ele în limbajele social-politice româneşti, contextualizîndu-le zonal ori comparîndu-le cu acelea din culturile occidentale.  
 
Contributori: Ruxandra Demetrescu, Edda Binder, Mirela Murgescu, Angella Harre, Klaus Bochmann, Aleasxndre Escudier, Keith Hitchins, Hans Christian Maner, Iacob Mârza, Wim van Meurs, Bogdan Murgescu, Dietmar Mueller, Gheorghe Schwartz, Balázs Trencsenyi, Armin Heinen, Victor Neumann.

Dezbatere: vineri, 21 ianuarie, ora 17, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, UNAgaleria, Str. Budişteanu nr.10,  Participă: Ruxandra DEMETRESCU, Bogdan MURGESCU şi Victor NEUMANN.

future past present


andreea lupescu / aurélien prévost
UNAgaleria 02 - 10.12.2010

“future past present” is a collection of 200 living images that create a(rt) history based on sight, memory and imagination.
On show at UNAgaleria, G-ral Budisteanu 10, opening hours: Mon-Fri 10:00-16:00
about the authors:
Andreea Lupescu – 23 y. o., student, Faculty of Art History and Theory, National University of Arts (UNArte), Bucharest, Romania
Aurélien Prévost – 34 y. o., engineer, PhD nuclear physics, Paris, France 

Aurélien and I met through a social network in the autumn of 2009 and started a correspondence that makes up for a total of 1306 emails sent from 27th September 2009 to last one received on 30th November 2010. We wrote each other on an almost daily basis and got to know each other so well that if we could’ve changed roles, we would have done it to live the life of the other, effortlessly. 

The idea of “future past present” as a project is in fact a one-line email dating back to 10th January 2010 in which I let Aurélien know how I came up suddenly with this great thought… He replied immediately out of curiosity and what happened next is that we started working on the project in a weird and wild burst of enthusiasm. Our first postcard was sent on 14th January 2010. We imagined it as a spontaneous exchange based on the idea of image and sight in time, meant to be entirely private. We have never taken into account the possibility of the existence of a third person simply because the person wasn’t there and couldn’t see. It was just us, some 1500 km apart, choosing randomly the printed reproductions and the real images that would describe the reality we shared in spite of distance and the one-hour Western to Eastern time difference. We used ink to write and real mail to send these images, constantly submitting them to weather and transport. The post mark, the stamp, the blue priority sticker give an unmistakable proof of time and place. They trace the coordinates of an urban tale in which we seem to be placed somewhere above the city, in a constant flight from one image to another.
What we sent each other was a daily dose of description. Our means to render thoughts visible turned us immediately into absent spectators to one another’s lives. We experimented on the real closeness that can exist between two people whom have never met but are together in a time of their own design and in the completeness of their vision, limitless, imperfect and absolutely free. We are not artists, we are opposites. Aurélien is left-handed – together we have written with the two hands of the same body. 

Each postcard contains a written image that can also be something felt, heard or imagined. It can tell an absolute truth or a perfect lie. Put them together and they make a narration to be read before going to bed but in reality they are a year from someone’s life. Aurélien and I have spent 10 months working on the project (January-October 2010) out of which 100 days of sending postcards (10 days every month). We’ve met twice in real life, in Bucharest where we tried to have a relationship, but we have failed. The project remains a success.
“future past present” can be anything. In theoretical terms, we’ve also created a travelling museum which makes famous paintings available to the public out of their original context through the means of mass reproduction. The printed reproduction is a symbol of the continuous fight in between word, image, dimension and surface. It’s also something that can be bought. Instead of focusing on masterpieces, we focused on the instantaneous being eternal. And we have paid for it. 

A few days after we sent our first postcard, I filled up a form for a fictitious exhibition, trying to escape the close deadline of an exam. Taking the project to school meant to give it a public dimension that includes today not only a third, but a fourth, fifth and many other persons. You participate actively to the life of the image through the means of your own perception. You relate to us through your subjectivity. Our 200 written images are a pretext for you to create more. Aurélien and I have seen and shared the experience. Now we pass it on. It’s your turn to make it neverending.

„dintr-UNA”


Universitatea Naţională de Arte Bucureşti
va invită la expoziţia
„dintr-UNA”
Vernisajul va avea loc marţi, 16 noiembrie 2010, ora 13, la UNAgaleria (str. Budişteanu nr.10)

În deschidere: Rector Universitatea Naţională de Arte, Prof. Univ. Dr. Ruxandra Demetrescu
Curatori: Cătălin Bădărău şi ZuZu Caratanase