Monday, May 28, 2012

GrowArt Talks - Ediţia #2 / 2012


Seria de conferinţe naţionale pe teme de artă, management şi politici culturale
Marti, 29 mai ora 18.00, UNA Galeria, Str. Gen. Budişteanu nr.10

Suzana Dan, Andreea Grecu, Anamaria Iuga şi Raluca Pop sunt invitatele ediţiei 2/2012 a conferinţei naţionale GrowArt Talks pe probleme de artă şi management cultural

În data de 29 mai 2012, la ora 18.00, Asociaţia pentru Promovarea Artelor Contemporane organizează ediţia a doua de anul acesta a conferinţei pe teme de artă, management şi politici culturale GrowArt Talks. Proiectul cultural este realizat cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi în parteneriat cu Universitatea Naţionlă de Arte Bucureşti. Conferinţa va avea loc la UNA Galeria, în strada Gen. Budişteanu nr. 10. 

Tema ediţiei 2/2012 se referă la Politici de finanţare, managementul resurselor şi atragerea de fonduri în proiectele artistice. Invitatele Growart pentru această ediţie sunt: Suzana Dan, artist plastic, şi managerii culturali Andreea Grecu, Anamaria Iuga şi Raluca Pop. Conferinţa va fi structurată în două etape, prima prezentările vorbitorilor, cea de-a doua o discuţie liberă cu publicul plecând de la ideile prezentate în prima parte şi întrebările publicului. Moderatorul conferinţei va fi Nona Şerbănescu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GrowArt Talks este programul de conferinţe pe tema artelor contemporane, a managementului cultural şi a politicilor de promovare artistică. Cu frecvenţă lunară, conferinţa îşi propune să creeze un spaţiu interactiv de dialog pe tema artelor contemporane şi a managementului cultural.
Invitaţii vor fi artişti, manageri culturali, profesori universitari, curatori şi istorici de artă, oameni de cultură, atât din România cât şi din afara ţării. Programul de conferinţe este adresat tuturor celor interesaţi de artă, managerilor din domeniul culturii, studenţilor în ştiinţe umaniste – mai ales la istoria artelor, artiştilor si studentilor la arte.

Scopul GrowArt Talks este acela de a facilita dialogul între profesioniştii din domeniul artelor contemporane şi managementului cultural şi viitorii manageri, artişti, curatori, istorici şi critici de artă.
Obiectivele pe termen lung vizează: aportul la creşterea generală a nivelului de lucru în domeniul artelor contemporane, dezvoltarea bunelor practici, susţinerea iniţiativelor tinerilor artişti şi manageri cultural.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asociaţia pentru Promovarea Artelor Contemporane
Scopul APAC este de a promova şi susţine valorile artistice româneşti şi de a a creşte vizibilitatea artiştilor contemporani atât în ţară, cât şi în străinătate. Contribuim la dezvoltarea unui mediu cultural sănătos şi la educarea publicului larg în spiritul artelor contemporane, prin facilitarea accesului la cultură în special în rândul tinerilor prin intermediul a doua programe majore de acţiune: centrul cultural Independent84 şi programul GrowArt

APAC a dezvoltat GrowArt ca pe un program complex, menit să promoveze arta, managementul artistic şi politicile culturale contemporane în România prin trei direcţii distincte: GrowArt Auction, licitaţia de artă contemporană cu frecvenţă trimestrială; GrowArt Talks, seria de conferinţe naţionale pe teme de artă contemporană şi management cultural cu frecvenţă lunară realizate cu sprijinul AFCN şi GrowArt Junior, programul de cursuri de artă şi cultură artistică contemporană dedicat copiilor şi adolescenţilor cu desfăşurare în şcoli, licee şi la Independent84.
 
Centrul cultural Independent 84 a fost inagurat în noiembrie 2011 cu expozitia-eveniment „Făra mine” semnată Gili Mocanu şi Oana Tănase. Acest spaţiu dedicat artei contemporane a devenit ulterior gazda unor variate manifestări culturale: expoziţii de artă; evenimente teatrale; performance; ateliere de pictură, creativitate, teatru, scriere; conferinţe şi seminarii; concerte. Independent84, continuă şi întregeşte printr-un spaţiu curatorial propriu programul Visual Support, prin care APAC a derulat mai multe proiecte expoziţionale în perioada 2010-2011, dintre care amintim: ”Exil” – Expoziţie personală de pictură Paul Hitter cu taraf la Clubul Ţăranului, mai 2010, Bucureşti; ”Wicked” – Expoziţie de pictură, instalaţie, light&sound design Otilia Cadar, Adela Edu şi Nona Şerbănescu într-un spaţiu alternativ Transilvaniei 9, Bucureşti, iunie 2011.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date de contact:
Responsabil comunicare: Anamaria VirlanCristina Dobrota
Telefon: 0720 192 661

UDRESCU - Ce desenam noi

[22-31 Mai 2012]

Expoziţie deschisă de criticul de artă Aurelia Mocanu.
Coordonator: Stela Lie

Expozitia a putut fi vizitata si pe vineri noaptea, in circuitul NAG 2012 (Noaptea Alba a Galeriilor)
------------------------------------------------
Extremografic

La diferenţă de câţiva ani, profesorul de grafică Nistor Coita a avut de-a face cu cei doi fraţi Udrescu, Marga şi Ciprian. Erau deja remarcaţi din liceul Tonitza ca două vocaţii clare de plăsmuitori şi trudnici ai densităţilor grafice. Expoziţia lor comună de la Galeria UNA este generată şi îngrijită de Stela Lie. Profesoară a secţiei de grafică, iniţiatoare a asociaţiei Clubul Ilustratorilor, este în mod particular atentă la destinul tinerilor după absolvire, aceia care stăpânesc un generator de poveste personală în cheie grafică. Astfel, desfăşurarea de producţii vizuale atât de diverse şi consistente în cercetare plastică a celor doi fraţi Udrescu poate sta judicious sub titluri ca: „Labirint/atlas/vocabular/experiment vizual”, „Ferestre spre lumile noastre posibile” ori, mai jovial,: „Ce desenăm noi”. Dacă aceasta ar fi o întrebare, răspunsul s-ar desena ca o ploaie torenţială de figuraţie grafică. La care se adaugă o formaţiune particulară de pictură la Ciprian şi de colaj-relief la Marga. Iar aluviunile de torent grafic se depun, la amândoi în legătură de carte. Adică în preţioasele jurnale-obiect grafic. Este tezaurul caietelor de poveste a existenţei lor prin diagrama văz-linie.
Ciprian Udrescu scormone şi interoghează grafic orice: cai, insecte ori creaturi spaţiale, străzi sau acoperişuri, colţuri de atelier şi propria-i persoană. Îi pare afină iscoditoarea metodă socratică de a aduce la lumină adevărul. Se plasează într-o stare permanentă de captare a unei viziuni semnificative din fluxul imaginilor de panoptic cotidian. E, dealtfel, unul dintre puţinii desenatori care redă cu naturaleţe organică (chiar chirurgicală) relaţiile perspectivale ale formelor. Nu ascunde prin bruiaj linear redarea spaţială şi nu crează boarea onirică din păienjeniş grafic. Este şi un posedat colector fotografic de decupaje compoziţionale. Udrescu este acut, ca acul de gravat, care-i poate sta drept blazon. Este un încrâncenat al analizei sub tensiune de sens a lumii materiale din care vrea să intuiască, prin decalc grafic, un cadru-viziune, ca temă a temelor: Fiinţarea.

În schimb, pe coroniţa de flori a păpuşelelor din hârtie ale Margăi Udrescu se poate înscrie deviza „Prietenie”. Artista ar dezmierda totul, reciclând cele lepădate. Prin decupaje şi lipiri robace, este capabilă să mânuiască ultraexpresiv cele mai umile ştraifuri tipărite sau să sărbătorească cromatic cartonul cofrajelor de ouă. Marga are în desen omuleţi-personaje pe care le mână în călătorii grafice printre animale fabulatorii. Portretizează frontal prieteni sau necunoscuţi, adăugând dedesubt cuvintele unei istorisiri posibile. Papetăria agapică a universului ei e plină de bunătate şi morala mărgăritarelor ascunse în colb. Revelează freamătul semnului grafic şi al suporturilor de hârtie, pe atât cât fratele Ciprian le prelevează analitic.
Expoziţia fraţilor Udrescu, densă şi solicitantă, se parcurge ca un insolit „transfer de date” psihologic prin releul imbatabil al diagramei desenului.

                                                                                                                                      Aurelia Mocanu

Monday, May 7, 2012

TALBOT'S PENCIL OF NATURE

Conferinţă susţinută de Prof. Larry J. Schaaf, Baltimore, SUA

Vineri, 11 mai 2012, orele 11:00 la UNAgaleria (Str. Budişteanu 10)

Prof. Larry J Schaaf este istoric de artă independent stabilit în Baltimore, SUA, fiind expert în istoria timpurie a fotografiei. Dr. Schaaf este autorul a numeroase cărţi. În 2005 a activat ca Slade Professor of Fine Arts la Universitatea Oxford şi este fondatorul şi editorul publicaţiei online Correspondence, ce analizează documentaţia epistolară a lui William Henry Fox Talbot.
Dr. Larry J Schaaf este unul dintre experţii intervievaţi în Episodul 1 al seriei The Genius of Photography (produsă de BBC).

Conferinţă propusă de Prof.univ.dr. Silvan Ionescu

Friday, May 4, 2012

GrowArt Talks

Erwin Kessler si George Moscal, invitatii primei editii din 2012 a conferintei nationale GrowArt Talks pe probleme de artă si management cultural

Seria de conferinte nationale pe teme de artă, management si politici culturale
Editia #1 / 2012
Vineri, 4 mai ora 14.00, UNA Galeria, Str. Gen. Budisteanu nr.10

În data de 4 mai 2012, la ora 14.00, Asociatia pentru Promovarea Artelor Contemporane organizează prima editie de anul acesta a conferintei pe teme de artă, management si politici culturale GrowArt Talks. Proiectul cultural este realizat cu sprijinul Administratiei Fondului Cultural National si în parteneriat cu Universitatea Natională de Arte Bucuresti. Conferinta va avea loc la UNA Galeria, în strada Gen. Budisteanu nr. 10.

Invitatii primei editii Growart sunt istoricul de artă Erwin Kessler si artistul plastic George Moscal. Ei vor dezbate problema artistului versus galerist / curator / critic de artă în societatea contemporană, cu implicatiile ce decurg din acest tip de relatii. Moderatorul conferintei va fi Nona Șerbănescu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GrowArt Talks este programul de conferinte pe tema artelor contemporane, a managementului cultural si a politicilor de promovare artistică. Cu frecventă lunară, conferinta îsi propune să creeze un spatiu interactiv de dialog pe tema artelor contemporane si a managementului cultural.

Invitatii vor fi artisti, manageri culturali, profesori universitari, curatori si istorici de artă, oameni de cultură, atât din România cât si din afara tării. Programul de conferinte este adresat tuturor celor interesati de artă, managerilor din domeniul culturii, studentilor în stiinte umaniste – mai ales la istoria artelor, artistilor si studentilor la arte.

Scopul GrowArt Talks este acela de a facilita dialogul între profesionistii din domeniul artelor contemporane si managementului cultural si viitorii manageri, artisti, curatori, istorici si critici de artă.

Obiectivele pe termen lung vizează: aportul la cresterea generală a nivelului de lucru în domeniul artelor contemporane, dezvoltarea bunelor practici, sustinerea initiativelor tinerilor artisti si manageri cultural.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asociatia pentru Promovarea Artelor Contemporane

Scopul APAC este de a promova şi susţine valorile artistice româneşti şi de a a creşte vizibilitatea artistilor contemporani atât în tară, cât si în străinătate. Contribuim la dezvoltarea unui mediu cultural sănătos si la educarea publicului larg în spiritul artelor contemporane, prin facilitarea accesului la cultură în special în rândul tinerilor prin intermediul a doua programe majore de actiune: centrul cultural Independent84 si programul GrowArt .

APAC a dezvoltat GrowArt ca pe un program complex, menit să promoveze arta, managementul artistic si politicile culturale contemporane în România prin trei directii distincte: GrowArt Auction, licitatia de artă contemporană cu frecventă trimestrială; GrowArt Talks, seria de conferinte nationale pe teme de artă contemporană si management cultural cu frecventă lunară realizate cu sprijinul AFCN si GrowArt Junior, programul de cursuri de artă si cultură artistică contemporană dedicat copiilor si adolescentilor cu desfăsurare în scoli, licee si la Independent84.

Centrul cultural Independent 84 a fost inagurat în noiembrie 2011 cu expozitia-eveniment „Făra mine” semnată Gili Mocanu si Oana Tănase. Acest spaţiu dedicat artei contemporane a devenit ulterior gazda unor variate manifestări culturale: expozitii de artă; evenimente teatrale; performance; ateliere de pictură, creativitate, teatru, scriere; conferinte si seminarii; concerte. Independent84, continuă si întregeste printr-un spatiu curatorial propriu programul Visual Support, prin care APAC a derulat mai multe proiecte expozitionale în perioada 2010-2011, dintre care amintim: ”Exil” – Expozitie personală de pictură Paul Hitter cu taraf la Clubul Tăranului, mai 2010, Bucuresti; ”Wicked” – Expozitie de pictură, instalatie, light&sound design Otilia Cadar, Adela Edu si Nona Șerbănescu într-un spatiu alternativ Transilvaniei 9, Bucuresti, iunie 2011.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date de contact:
Responsabil comunicare: Cristina Dobrota
Telefon: 0720 192 661

Thursday, May 3, 2012

DEFININD MATERIALUL

Marţi, 8.05.2012, ora 13:00  
Expoziţia Specializării Sculptură din cadrul Facultăţii de Arte şi Design din Timişoara

Studenţi participanţi: Marius Ancuţa, Tudor Băncioiu, Arnold Bute, Andra  Adina Ciocoiu, Sorin Chiuzbăian, Vişovan Dan, Alina Drâglea, Daniela Epure, Laszlo Feher, Eugen Iacob, Rareş Ilea, Sandor Katai, Jozsef Kolomban, Attila Nagy, Andreea Radu, Bogdan Raţă, Marius Surducan, Gabriel Ursu, Benjamin Varga.
Proiect coordonat de: Conf. univ. dr. Rudolf Kocsis


Materialul este elementul fundamental în elaborarea şi organizarea compoziţiei sculpturale. Diversitatea materialelor generează diversificarea  limbajelor plastico–vizuale, ale arealului sculpturii contemporane. Multitudinea materialelor determină complexitate spaţială, cromatică şi structurală. Acestea, împreună cu soluţiile compoziţionale alese, definesc traseul sculpturii, de la monumental la intimitatea obiectului de dimensiuni reduse. Prelucrarea materialelor şi latura experimentală a acestora, împreună cu soluţiile tehnice specifice determină abordări compoziţionale complexe, unde, urmele tehnologice completeză creativ plastica volumelor.

Programul de studii al specializării sculptură, are ca obiective, extinderea şi perfecţionarea experienţei profesionale, prin sondarea în profunzime a conexiunilor conceptuale din artele vizuale contemporane, corelate cu diversitatea tematică abordată.