Thursday, May 3, 2012

DEFININD MATERIALUL

Marţi, 8.05.2012, ora 13:00  
Expoziţia Specializării Sculptură din cadrul Facultăţii de Arte şi Design din Timişoara

Studenţi participanţi: Marius Ancuţa, Tudor Băncioiu, Arnold Bute, Andra  Adina Ciocoiu, Sorin Chiuzbăian, Vişovan Dan, Alina Drâglea, Daniela Epure, Laszlo Feher, Eugen Iacob, Rareş Ilea, Sandor Katai, Jozsef Kolomban, Attila Nagy, Andreea Radu, Bogdan Raţă, Marius Surducan, Gabriel Ursu, Benjamin Varga.
Proiect coordonat de: Conf. univ. dr. Rudolf Kocsis


Materialul este elementul fundamental în elaborarea şi organizarea compoziţiei sculpturale. Diversitatea materialelor generează diversificarea  limbajelor plastico–vizuale, ale arealului sculpturii contemporane. Multitudinea materialelor determină complexitate spaţială, cromatică şi structurală. Acestea, împreună cu soluţiile compoziţionale alese, definesc traseul sculpturii, de la monumental la intimitatea obiectului de dimensiuni reduse. Prelucrarea materialelor şi latura experimentală a acestora, împreună cu soluţiile tehnice specifice determină abordări compoziţionale complexe, unde, urmele tehnologice completeză creativ plastica volumelor.

Programul de studii al specializării sculptură, are ca obiective, extinderea şi perfecţionarea experienţei profesionale, prin sondarea în profunzime a conexiunilor conceptuale din artele vizuale contemporane, corelate cu diversitatea tematică abordată.

No comments: